Slovensko English Deutsch Italiano
+386 (0)41 365 521
+386 (0)41 743 612
+386 (0)4 57 47 020

Splošni pogoji pri potovanjih in rezervacijah Turistične agencije Destina

Splošna določila si lahko prenesete na svoj raćunalnik in natisnete v .pdf obliki

SPLOŠNA DOLOĆILA

OSTALI POGOJI POSLOVANJA TER CENE NASTANITVENIH OBJEKTOV DESTINA

SPLOŠNI POGOJI PRI POSREDOVANJU NASTANITEV IN BIVANJA GOSTOV

SPLOŠNA DOLOČILA

CC-line, d.o.o., Bohinj – TA Destina je posrednik oziroma posrednik  v imenu in za račun organizatorja pri sklenitvi pogodbe o organiziranju potovanja z naročnikom in ne odgovarja za izvedbo naročenih in plačanih storitev. Splošni pogoji poslovanja se nanašajo tako na izvedbo posredovanja pri sklenitvi pogodbe s strani CC-line, d.o.o., Bohinj – TA Destina, kot tudi na izvedbo organizacije potovanja, za katero je odgovoren organizator potovanja.

Splošni pogoji poslovanja se nanašajo tako na izvedbo posredovanja pri sklenitvi pogodbe s strani CC-line, d.o.o., Bohinj – TA Destina, kot tudi na izvedbo organizacije potovanja, za katero je odgovoren organizator potovanja.

Splošni pogoji poslovanja so usklajeni s splošnimi pogoji poslovanja vsakega organizatorja potovanja, za katerega je pogodba sklenjena in so splošno dostopni tudi na spletni strani organizatorja aranžmaja ter je bil nanje tudi opozorjen.

Naročnik oziroma potnik je vsaka oseba, ki je opravila veljavno rezervacijo ali opravila nakup in plačilo turističnega aranžmaja ali druge storitve na spletnem mestu ali v poslovalnicah družbe CC-line, d.o.o., Bohinj – TA Destina in se nanj nanašajo Splošni pogoji poslovanja.

Šteje se, da je naročnik seznanjen z določili teh Splošnih pogojev in navodil ter da jih sprejema od trenutka, ko je vplačal naročeno potovanje oz. turistični aranžma.

Splošni pogoji poslovanja in navodila za potovanje so sestavni del pogodbe oz. napotnice - vavčerja, ki jo skleneta potnik in CC-line, d.o.o., Bohinj – TA Destina v imenu organizatorja potovanja.

V primeru, da je v posameznem programu glede katerekoli določbe teh Splošnih pogojev in navodil drugače določeno, velja navedba oz. določilo, navedeno v programu.

na vrh

Prijava

Po priporočilu Združenja turističnih agencij Slovenije pri prodaji turističnih aranžmajev zaračunavamo stroške prijave v višini 15,00 EUR za prijavnino ne glede na število prijavljenih oseb.

Prijava pomeni uspešno opravljen proces rezervacije na spletni strani ali v poslovalnici.

Ob prijavi oziroma potrditvi rezervacije sklemjene s tujimi organozatorji in nekaterimi slovenskimi organizatorji CC-line, d.o.o., Bohinj – TA Destina izda naročniku potrdilo o rezervaciji. To potrdilo lahko velja kot potovalni dokument oz. vavčer v primeru da stranka do datuma odhoda ne prejme originalnih dokumentov. S tem potrdilom jih lahko prevzame na odhodnem letališču, pri odgovornem organizatorju. Vsebuje podatke o naročnikovem turističnem aranžmaju ali se sklicuje na program aranžmaja, kjer so ti podatki navedeni.

Za prijavo se poleg potrditve rezervacije na spletni strani šteje tudi vsako naročilo, posredovano v ustni ali pisni obliki, ki vsebuje ime in priimek naročnika in ostalih udeležencev, identifikacijo plačilnega instrumenta, plačilo prijavnine ali njenega dela, plačilo stroškov prijave ali kakšno drugo dejanje, ki nakazuje na to, da je potnik posredoval prijavo, ki vsebuje katerega koli izmed navedenih podatkov.

Prijava naročnika je po podpisu pogodbe ali po katerem koli izmed v prejšnjem odstavku omenjenih dejanj, zavezujoča. Od nje lahko odstopi le v skladu z določili teh splošnih pogojev poslovanja o odpovedi potovanja oz. v skladu z uradnim dodatkom o odpovedi potovanja.

Ob prijavi oziroma v zahtevanem roku, je naročnik dolžan navesti vse podatke in predložiti dokumente, ki jih zahteva program potovanja, ter plačati prijavnino, stroške prijave in aro celotnega zneska.

V primeru, da naročnik ne navede pravilnih podatkov, je odgovoren za vse stroške oz. posledice, nastale zaradi napačnih podatkov. Ob prijavi mora naročnik navesti tudi otroke od 0 do 18 let skupaj z njihovo starostjo. Če je v bivalni enoti več oseb, kot jih je navedenih na dokumentih (vavčer), ima hotelir, lastnik namestitvene enote ali druga, za to pooblaščena oseba, pravico nenajavljene goste odsloviti ali pa bivanje z morebitnimi, iz tega naslova nastalimi upravičenimi stroški, zaračunati na kraju samem.

Potnik ima ob prijavi možnost skleniti zavarovanje za riziko odpovedi in zdravstvena zavarovanja z asistenco v tujini.

na vrh

Plačilo

Plačilo je možno z nakazilom na transakcijski račun CC-line, d.o.o., Bohinj preko elektronskega bančništva, položnic in z gotovino.

Dokončno rezervacijo potovanja oz. aranžmaja s strani družbe CC-line, d.o.o., Bohinj – TA Destina potrjuje samo in izrecno opravljeno plačilo s strani naročnika. Do izvršitve plačila rezervacija ostane odprta.

Za dan plačila se šteje dan, ko naročnik izvrši plačilo. Pri plačilu s položnico se za dan plačila šteje tisti dan, ko CC-line, d.o.o., Bohinj – TA Destina zazna priliv s tega naslova na svojem transakcijskem računu oz. dobi dokazilo o plačilu po elektronski pošti ali faksu. Pri last minute produktih, za katere velja, da morajo biti plačani takoj v celoti, se šteje za uro plačila ura, ko CC-line, d.o.o., Bohinj – TA Destina zazna priliv s tega naslova na svojem transakcijskem računu oz. prejme dokazilo o plačilu po elektronski pošti ali faksu.

Pri plačilu s položnico ali elektronsko banko je potrebno v najkrajšem možnem času poslati dokazilo o plačilu po elektronski pošti ali faksu. V primeru opcijskih rezervacij, je potrebno dokazilo poslati najkasneje do izteka opcijske rezervacije. Če CC-line, d.o.o., Bohinj – TA Destina ne dobi potrdila o plačilu ali ne zazna priliva na transakcijski račun na način in v roku, kot je to opredeljeno s splošnimi pogoji poslovanja, CC-line, d.o.o., Bohinj – TA Destina prekliče rezervacijo in šteje se, da storitev ni bila nikoli naročena in pogodba ni bila sklenjena.

V kolikor ob rezervaciji izbranega aranžmaja naročnik ne pošlje potrdila o vplačilu, CC-line, d.o.o., Bohinj – TA Destina ne jamči za razpoložljivost izbranega potovanja. Ob prejemu potrdila o vplačilu se preveri razpoložljivost in cena aranžmaja ter se opravi rezervacija v kolikor je le-ta še vedno na voljo za ceno navedeno na računu. Če izbranega aranžmaja ni več na voljo, CC-line, d.o.o., Bohinj – TA Destina ponudi naročniku alternativen aranžma. Če se pri izbranem aranžmaju medtem pojavijo morebitne spremembe s strani organizatorja, CC-line, d.o.o., Bohinj – TA Destina  o tem obvesti naročnika. Če naročniku alternativen aranžma ali morebitna sprememba ne ustreza, se vrne vplačani znesek na plačnikov transakcijski račun najkasneje v 10 delovnih dneh po tem, ko je CC-line, d.o.o., Bohinj – TA Destina prejel pravilne podatke o številki transakcijskega računa naročnika.

Prijavnina in stroški rezervacije, ki jih naročnik plača ob prijavi, znašajo 30% cene aranžmaja, oz. toliko, kot je navedeno v programu potovanja. Preostali del plača naročnik najmanj 21 dni pred začetkom potovanja. V primeru, da preostalega dela cene aranžmaja naročnik ne plača v predvidenem roku, se šteje, da je odpovedal aranžma, in CC-line, d.o.o., Bohinj – TA Destina oziroma organizator ravna po določilih, ki urejajo odpoved aranžmaja s strani naročnika oziroma potnika. Vse stroške v tem primeru nosi naročnik aranžmaja. Letalske karte rednih linij je potrebno plačati takoj ob rezervaciji. Za skupine veljajo individualni roki plačil, glede na to kaj sestavlja aranžmaje celotne skupine. Način in roki plačil se podajo ob konkretni individualni ponudbi.

Plačana prijavnina in stroški prijave jamčijo naročniku pod pogoji, določenimi s splošnimi pogoji in navodili za turistične aranžmaje, udeležbo oziroma prosto mesto na posameznem turističnem aranžmaju ali potovanju.

Naročnik je ob odhodu dolžan predložiti vodji potovanja dokument o plačanem aranžmaju (napotnica/vavčer ali/in potrdilo o vplačilu); v nasprotnem primeru vodja potovanja potnika ne sprejme na potovanje oz. aranžma.

na vrh

Obročno plačevanje

CC-line, d.o.o., Bohinj – TA Destina omogoča tudi plačila na obroke brez obresti ne glede na izbrani tip plačila. Ta določba tudi ne velja za potovanja oz. aranžmaje, ki jih je potrebno plačati v celoti v enkratnem znesku (sem so vštete tudi vse letalske karte rednih linij).

Število obrokov je odvisno od tipa turističnega paketa, njegove cene in časa do odhoda, kar je razvidno iz spodnje sheme):

  • 0 - 30 dni do odhoda celoten znesek ob rezervaciji
  • 30-45 dni pred odhodom 30% ob prijavi + 1 obrok
  • 45- 90 dni pred odhodom 30% ob prijavi + 2 obroka
  • nad 90 dni pred odhodom 30% ob prijavi + 3 obroke

Ta določila ne veljajo, če ima organizator potovanja odrgače določeno.

Najmanjša vrednost obroka je 100 EUR. Pri dogovoru odplačila na obroke se sestavi posebna pogodba o odplačilu aranžmaja na obroke.

na vrh

Celoten cenik storitev

prijavnina - 15 EUR

sprememba bookinga - 30 EUR oziroma po pogojih organizatorja

kakršnokoli urejanje prtljage direktno pri let. prevozniku - min. 15 EUR/osebo        

TOD (dvig dokumentov na letališču)     

organizator BigXtra (v roku 21 dni od bookinga do odhoda) - 15 EUR/osebo

organizator 5 vor Flug (v roku 5 delovnih dni od bookinga do odhoda) - 15 EUR/osebo

na vrh

 
TSC pristojbina (ticketing service charge) pri let. vozovnicah redne linije         

1 segment (ekonomski in poslovni razred) - 15 EUR/osebo

2 segmenta (ekon. in posl. razred Evropa) - 30 EUR/osebo

2 segmenta (ekon. in posl. razred medcelinski poleti) - 60 EUR/osebo

3 segmenti in več - Evropa        

  • ekonomski razred - 45 EUR/osebo
  • poslovni razred - 85 EUR/osebo       

3 segmenti in več - medcelinski poleti    

  • ekonomski razred - 70 EUR/osebo
  • poslovni razred - 120 EUR/osebo

Ponovna izdaja karte ali refundacija 30 EUR

Rekonfirmacija rezervacije - 30 EUR

Posredovanje pri izdelavi vizumov - 25 EUR/osebo

Zavarovanje rizika odpovedi    - po trenutnih pogojih izbrane zavarovalnice za sklenitev rizika odpovedi potovanja ali zavarovanje odpovedi letalskih kart (Zavarovalnica Triglav ali Coris)

na vrh

Zdravstveno zavarovanje CORIS

- individualno glede na vrsto (paket zavarovanja) in trajanje potovanja.

na vrh

Rezervacija na povpraševanje

Rezervacije vseh turističnih paketov žal ni mogoče potrditi takoj ampak šele po opravljeni poizvedbi pri organizatorju potovanj. Pri takšnih paketih je v postopku rezervacije posebej navedeno, da gre za pakete na povpraševanje.

Če je paket na voljo, naročnik prejme obvestilo po elektronski pošti ali telefonu. V kolikor se naročnik vnaprej odloči za rezervacijo potovanja oz. aranžmaja na povpraševanje, je potrditev tega aranžmaja s strani organizatorja obvezujoča in naročnika obvezuje k nakupu izbranega aranžmaja. Za rezervacijo potovanja ali aražmaja na povpraševanje veljajo enaki pogoji plačila, kot za ostala potovanja in aranžmaje.

na vrh

Rezervacija last minute paketov

Pri plačilu last minute potovanja ali aranžmaja s položnico ali elektronsko banko, je potrebno v najkrajšem možnem času poslati dokazilo o plačilu po elektronski pošti ali faksu. Prejeto potrdilo oz. dokazilo sproži dokončno rezervacijo.

Po rezervaciji last minute potovanj ali aranžmajev, CC-line, d.o.o., Bohinj – TA Destina naročniku nemudoma posreduje rezervacijsko potrdilo, obvestilo o potovanju in informacijo o tem, kje je možno prevzeti potovalne dokumente (na primer: v poslovalnici, na avtobusu ali letališču).

Odpoved ali sprememba potovanja po izvedbi rezervacije pri last minute potovanjih in letovanjih ni mogoča, zato se v tem primeru kupnine ne vrača.

na vrh

Rezervacija vodenih potovanj in izletov

Pred rezervacijo organiziranega potovanja ali izleta s spremstvom turističnega vodnika, potnik prejme natančen opis potovanja oz.izleta. Opis je priloga ostali dokumentaciji. Pri tovrstnih aranžmajih je lahko določeno minimalno število potnikov, potrebnih za realizacijo izleta oz. potovanja. Pri določenih aranžmajih je navedeno število potnikov, ki lahko spremeni ceno aranžmaja. V primeru da je prijavljeno premalo število potnikov, si organizator pridržuje pravico do odpovedi aranžmaja. Minimalno število potnikov ni posplošeno, je označeno na opisu konkretnega potovanja ali izleta. Organizator potniku odpoved aranžmaja sporoči najkasneje 1 teden pred odhodom. Potniku se vplačani zneski povrnejo ali se obračunajo pri koriščenju drugega aranžmaja. Drugi zahtevki glede kakršnihkoli dodatnih povračil ali odškodnin so izključeni.

na vrh

Cene

Cene storitve oziroma potovanja so določene s programom potovanja ali aranžmaja organizatorja ter veljajo od dneva objave programa. CC-line, d.o.o., Bohinj – TA Destina si pridržuje pravico do objave spremenjenih cen, v kolikor je to zaradi neizogibnih razmer bilo narejeno s strani organizatorja. Organizator in CC-line, d.o.o., Bohinj – TA Destina v tem primeru spremembo cene objavita vidno in s pojasnilom.

Cene, objavljene v produktih last minute, letalske vozovnice, hoteli in apartmaji so končne in vsebujejo vse takse podane s strani organizatorja. Ob morebitni spremembi cene (zaradi zakonsko dovoljenih možnosti sprememb cen) se obvesti naročnika, ki je kupil ta turistični aranžma, o novi ceni. Možnost spremembe cene se označi v potrdilu oz. pogodbi o potovanju. Do morebitnega (ob predhodno najavljenih morebitnih drugačnih pogojih) zvišanja cene lahko pride najkasneje do 7-15 dni pred začetkom potovanja.

Če je ta cena višja od tiste, po kateri je naročnik rezerviral paket, mu organizator ponudi doplačilo ali paket v podobnem cenovnem razredu in s podobno kvaliteto kot tisti, ki ga je naročnik želel. Če se s ponujenimi možnostmi naročnik ne strinja, se mu vrnejo vplačila in zneski na transakcijski račun naročnika najkasneje v 10 delovnih dneh od prejema pravilne informacije o številki transakcijskega računa naročnika, rezervacija pa se stornira po splošnih pogojih organizatorja.

V primeru, da naročnik naroča storitve na kraju samem (storitve, ki niso bile zajete v aranžmaju organizatorja potovanja), plača naročnik te storitve na kraju samem in kasneje tako uveljavlja tudi vse morebitne reklamacijske zahtevke.

na vrh

Storitve vštete v ceni aranžmaja

Če ni v programu drugače določeno, so v ceno aranžmaja vštete prevozne, hotelske in gostinske storitve, ter takse, navedene v programu potovanja s strani organizatorja potovanja.

Zavarovanja in vstopni dokumenti (v kolikor ni drugače določeno) se plačajo posebej.

 

 

 

 

 

 

 

 

na vrh

Posebne storitve

Posebne storitve so tiste , ki praviloma niso vštete v ceni aranžmaja (enoposteljna soba, posebna prehrana, opcijski dodatni izleti ipd) ali so zanje v programu predvidena doplačila (vizumi, ipd.), zato jih naročnik posebej plača, razen če ni v programu drugače določeno. Enako velja za nezgodna zavarovanja (Coris) in za zavarovanje rizika odpovedi.

Za prevoz posebne prtljage, kot so kolo, surf, golf oprema in podobno, mora potnik plačati doplačilo, in sicer ponavadi ob odhodu direktno na letališču. V vsakem primeru je obvezno prevoz tovrstne prtljage najaviti že ob prijavi, letalski prevoznik pa ima zaradi omejene kapacitete v vsakem primeru pravico do zavrnitve prevoza tovrstne prtljage.

V primeru, da so k posameznemu aranžmaju razpisane posebne oz. dodatne storitve, mora naročnik posredovati povpraševanje in naročilo teh storitev ob prijavi, plača pa jih z doplačilom k ceni aranžmaja.

Objavljene cene dodatnih oz. posebnih storitev veljajo zgolj v primeru naročila in plačila teh storitev, ob naročilu in plačilu osnovnega aranžmaja na prijavnem mestu.

Med samim potovanjem lahko potnik doplača posebne storitve vodji potovanja ali predstavniku organizatorja potovanja v kraju, kjer se storitev opravlja, v ustrezni valuti, po ceni, veljavni na kraju samem, če je med potovanjem to storitev še mogoče naročiti.

na vrh

Potnikova odpoved potovanja in sprememba rezervacije

Naročnik ima pravico do odpovedi potovanja. Pri odpovedi potovanja imata CC-line, d.o.o., Bohinj – TA Destina in organizator pravico do povračila stroškov zaradi odpovedi potovanja, katerih višina je odvisna od pogojev organizatorja potovanja.

Odpoved potovanja je lahko opravljena samo pisno v elektronski obliki ali drugi obliki.

Med potovanjem lahko potnik prekine potovanje samo na svojo željo in s pisno izjavo o prekinitvi.

Če potnik med potovanjem potovanje na lastno iniciativo prekine, ob vrnitvi nima pravice do povračila stroškov.

Potnik lahko med potovanjem spremeni program oziroma naročene storitve samo s predhodnim pisnim soglasjem krajevnega/lokalnega agenta (ki ga je pooblastil organizator potovanja) s tem, da mora organizatorja potovanja, o vsaki taki spremembi obvestiti najkasneje 8 dni po vrnitvi s potovanja. Morebitne stroške takšnih sprememb nosi potnik sam. V primeru spremembe programa na lastno željo ali zaradi višje sile, ne da bi za to obstajali razlogi na strani organizatorja potovanja zaradi nepravilno opravljene storitve, potnik nima pravice zahtevati kakršne koli odškodnine ali znižanja cene.

Potnik lahko po sklenitvi pogodbe prosi za spremembo imena ali števila potnikov, namestitve, datuma potovanja, pod pogojem, da je taka sprememba sploh še možna. Kakršnakoli sprememba se zaračuna glede na pogoje organizatorja.

na vrh

Odstopnina - zavarovanje za riziko odpovedi

Če naročnik ob prijavi predvideva, da se morda zaradi določenih okoliščin (ki utegnejo nastopiti pri njem ali v njegovi ožji družini) potovanja ne bo udeležil, lahko položi odstopnino.

Sporazum o odstopnini velja v primeru vojaškega vpoklica, vpoklica na sodišče, bolezni in smrti v ožji družini (zakonec, starši, otroci) in se lahko uveljavlja le ob predložitvi ustreznega potrdila. Odstopnina je odvisna pri kateri zavarovalnici je zavarovanje sklenjeno.

Zavarovanje rizika odpovedi se mora skleniti na isti dan rezervacije aranžmaja.

S programom se lahko posebej določi drugačna višina odstopnine oziroma, da odstopnina ni mogoča.

Ne glede na plačano odstopnino ima CC-line, d.o.o., Bohinj – TA Destina v primeru potnikove odpovedi potovanja pravico do povrnitve administrativnih stroškov, ki znašajo 15,00 EUR po prijavnici oz. vavčerju.

Če naročnik potovanja ne prične na dan, ki je določen kot pričetek potovanja in potovanja pred samim pričetkom ne odpove, nima pravice do uveljavljanja vračila vplačila na podlagi plačane odstopnine.

V primeru, da naročnik odpove potovanje oz. odstopi od pogodbe zaradi dokumentirane višje sile, ki je ni mogel predvideti ali se ji izogniti v času pred podpisom pogodbe o potovanju, ter ima o tem ustrezne veljavne uradne dokumente, pa ni položil odstopnine, ima CC-line, d.o.o., Bohinj – TA Destina pravico do povračila vseh svojih že nastalih stroškov, kakor tudi do vseh tistih, ki z odpovedjo potovanja nastanejo. Morebitna razlika se vrne naročniku najkasneje v 10 delovnih dneh.

Zahtevka za uveljavitev odstopnine ni mogoče uveljavljati po datumu začetka potovanja oz. koriščenja turističnega aranžmaja, kakor tudi ne za čas neizkoriščenega dela potovanja ali letovanja.

na vrh

Odpoved potovanja in spremembe programa

Organizator si v skladu z veljavno zakonodajo pridržuje pravico do odpovedi potovanja v skladu z njegovimi splošnimi pogoji. Organizator si pridržuje pravico do popolnega ali delnega odstopa od pogodbe, če pred izvajanjem ali med izvajanjem programa nastopijo izredne okoliščine, ki jih ni bilo mogoče pričakovati, odstraniti ali se jim izogniti, za organizatorja pa te okoliščine pomenijo utemeljen razlog, da pogodbe ne bi sklenil, če bi obstajale ob sklenitvi pogodbe.

Organizator ne more prevzeti odgovornosti za spremembe programa zaradi nastopa kakršnekoli višje sile med potekom programa. V teh primerih lahko potnikom zagotovi storitve v spremenjeni obliki, glede na obstoječe možnosti.

V primeru odpovedi potovanja s strani organizatorja, kjer organizator ne nosi škode, potnik nima pravice do povračila stroškov vizuma, potrebnega za vstop v državo, kamor naj bi se potovalo, ali stroškov cepljenj, ki so bili s programom zahtevani.

O kakršnikoli naknadni spremembi programa organizator potovanja potnika nemudoma obvesti.

V primeru, da izredno stanje na kraju samem organizatorju potovanja ne dopušča namestitve potnikov v naročenem objektu, lahko organizator potovanja namesti potnika v istem kraju v drug objekt enake kategorije.

na vrh

Zamude potnikov

V primeru, da potnik zamudi odhod organiziranega prevoza (letalo, avtobus...), ki je del njegovega aranžmaja, in zaradi tega ostane del njegovega aranžmaja ali celoten aranžma nerealiziran, je krivda izključno na strani potnika. Enako velja za zamude transferjev. Potnik v tem primeru nima pravice do pritožbe, vse posledične stroške nosi potnik sam. Kakršnakoli odgovornost organizatorja ali CC-line, d.o.o., Bohinj – TA Destina je v tem primeru izključena.

 

 

 

 

 

 

 

 

na vrh

Reklamacije oziroma pritožbe

Potnik je dolžan že na kraju samem podati reklamacijo odgovorni osebi oz. predstavniku organizatorja in zahtevati pisno potrdilo (zapisnik) o dejanskem stanju, v kolikor smatra, da je prišlo do neizpolnjevanja plačanih storitev.  V primeru, da sporne situacije ne more rešiti na kraju samem, obvesti CC-line, d.o.o., Bohinj – TA Destina, ki posreduje pri organizatorju potovanja.

Če pomanjkljivosti in vzroka pritožbe ni bilo možno odpraviti, imate po končanem koriščenju aranžmaja pravico vložiti pritožbo na opravljene (oz. neopravljene) storitve v roku 1 meseca oz., kot je določeno pri organizatorju od dneva zaključka koriščenja aranžmaja. Svetujemo vam, da popolni reklamacijski zahtevek oddate takoj po zaključku potovanja.

Potnik morebitni pritožbeni zahtevek pošlje na naslov CC-line, d.o.o., Bohinj – TA Destina, Prečna ulica 1B, 4264 Boh. Bistrica ali na tina@destina.si

Potnik mora predložiti popoln reklamacijski zahtevek.

Rezultat pritožbe oz. odgovor na pritožbo lahko poda izključno organizator potovanja. V primeru, da je pritožba utemeljena, organizator povrne del vplačanega zneska v denarni obliki ali v obliki dobropisa, v primeru da je pritožba neutemeljena, lahko organizator povračilo zavrne. Način povrnitve lahko izbere potnik. V primeru  bistvenega odstopanja, kjer je bilo koriščenje vplačanega aranžmaja onemogočeno, lahko organizator povrne tudi celoten vplačan znesek. Če se potnik ne strinja z razrešitvijo pritožbe, ima pravico podati ponovno pritožbo na razrešitev reklamacije. V primeru, da organizator potniku odobri realni znesek znižanja cene, pa potnik ponujeno zavrne in nadalje želi doseči svoje zahteve na zunanjih ustanovah (tržni inšpektorat, sodišče...), pa se to izkaže za neutemeljeno, potnik izgubi pravico do kakršnegakoli povračila v zvezi s podano reklamacijo.

na vrh

Odgovornost za prtljago

Organizator ne prevzema nikakršne odgovornosti za izgubljeno ali poškodovano prtljago. Prijavo izgubljene ali poškodovane prtljage potnik sam naslovi na prevoznika ali hotel.

Pri letalskem prevozu je za prtljago odgovorna izključno letalska družba na podlagi predpisov, ki veljajo v mednarodnem letalskem potniškem prometu.

V primeru izgube prtljage potnik izpolni obrazec PIR letalske družbe, ki je opravila prevoz ter izpolnjenega preda predstavniku letalske družbe, en izvod pa zadrži zase. Na podlagi obrazca mu letalska družba izplača odškodnino po predpisih, ki veljajo v mednarodnem potniškem prometu.

Organizator ne odgovarja za krajo ali poškodovanje potnikove prtljage ali drugih osebnih stvari, dragocenosti in dokumentov iz namestitvenih objektov (hotelskih sob, apartmajev ipd.) in prevoznih sredstev (letal, avtobusov, ladij ipd.).

Za prevoz posebne prtljage, kot so kolo, surf, golf oprema in podobno, mora potnik plačati doplačilo, in sicer ponavadi ob odhodu direktno na letališču. V vsakem primeru je obvezno prevoz tovrstne prtljage najaviti že ob prijavi, letalski prevoznik pa ima zaradi omejene kapacitete v vsakem primeru pravico do zavrnitve prevoza tovrstne prtljage.

Ponavadi ima potnik pravico do brezplačnega prevoza prtljage po splošnih pogojih letalskega prevoznika. Za vsak preseženi kilogram dovoljene teže potnikove prtljage pa je treba dodatno doplačati.

Otroci do 2 let nimajo pravice do brezplačnega prevoza prtljage.

na vrh

Potovalni dokumenti

Potnik, ki se prijavlja za potovanje v tujino, mora imeti veljaven potni list ali drug veljaven ustrezen dokument, s katerim lahko vstopi v posamezno državo.

V primeru, da posamezne države pogojujejo vstop v državo z določeno časovno veljavnostjo potovalnega dokumenta pred iztekom veljavnosti na dan vstopa, je sam potnik dolžan preveriti časovno veljavnost svojih dokumentov..

Organizator za morebitne neprijetnosti ali prisilno prekinitev potovanja potnika iz tega naslova ne odgovarja.

Če ni drugače možno ali določeno, si je potnik dolžan pred potovanjem, oz. do roka, ki je v programu določen, pridobiti vizume za države, v katere potuje. Če potnik te obveznosti ne izpolni, ravna organizator po določilih o potnikovi odpovedi potovanja. Zaradi zahtev v mednarodnem potniškem prometu (letalski, ladijski, avtobusni) je potnik dolžan ob prijavi posredovati vse potrebne podatke o vseh udeležencih potovanja ali letovanja, ki jih prijavlja.

Podatki se morajo v celoti ujemati s podatki v uradnih dokumentih, ki so jih udeleženci potovanja dolžni v skladu s predpisi o prestopu državne meje in ustreznimi tujimi zakonodajnimi akti nositi s seboj. V primeru, da napačni podatki povzročijo zamudo, dodatne stroške ali prekinitev potovanja, potnik odgovarja za vse tako nastale stroške ali škodo, ki bi nastala udeležencem potovanja, organizatorju, prodajalcu ali posredniku

na vrh

Izguba dokumentov

Če potnik med potovanjem izgubi dokumente ali so mu le-ti ukradeni, so pa nujno potrebni za nadaljevanje potovanja ali za vrnitev v domovino, si potnik na lastne stroške priskrbi nove.

Pri urejanju formalnosti v zvezi s tem se potnik lahko za nasvete in pomoč obrne na vodjo potovanja ali predstavnika organizatorja potovanja.

V primeru, da mora potnik zaradi izgube ali kraje dokumentov prekiniti potovanje, ni upravičen do sorazmernega povračila vplačanega potovanja.

na vrh

Carinski in devizni predpisi

Potnik je dolžan spoštovati vse carinske in devizne predpise Republike Slovenije, kakor tudi vseh drugih držav, v katere in skozi katere potuje. Če zaradi nespoštovanja predpisov potnik potovanja ne bi mogel nadaljevati, nosi sam vse posledice in stroške, ki nastanejo v zvezi s tem njemu, sopotnikom, organizatorju, prodajalcu ali posredniku.

 

 

 

 

 

 

 

 

na vrh

Zdravstveni predpisi

V primeru, da so v programu za potovanje navedena oz. zahtevana določena cepljenja, si mora vsak potnik sam priskrbeti mednarodno potrdilo - rumeno knjižico -z vpisanimi opravljenimi cepljenji. Organizator ne odgovarja za morebitne zaplete ali potnikovo prekinitev potovanja zaradi potnikovega nespoštovanja zdravstvenih predpisov države, v katero vstopa, ali programa, na katerega se je prijavil, kakor tudi ne za stroške, povezane s tem.

<

na vrh

Kategorizacija objektov

Kategorizacije namestitvenih objektov (število zvezdic oziroma kategorija objektov), navedene na prikazanih ponudbah za turistične aranžmaje oz. potovanja, so lokalne oziroma nacionalne kategorizacije.

na vrh

Uporaba podatkov

CC-line, d.o.o., Bohinj – TA Destina vse pridobljene podatke o potnikih varuje v skladu z zakonom o varstvu osebnih podatkov. Šteje se, da potnik s podpisom pogodbe ali plačilom računa pristaja na uporabo teh podatkov tudi za namene statistične obdelave in obveščanja o ponudbi. Če potnik tega ne želi, lahko to izjavi ob prijavi na potovanje.

na vrh

Varovanje podatkov

CC-line, d.o.o., Bohinj – TA Destina je v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) zavezan k varovanju osebnih podatkov svojih uporabnikov.

Za potrebe poslovanja zbira naslednje uporabnikove podatke:

- ime in priimek
- naslov in kraj bivanja
- naslov elektronske pošte
- starost potnikov pri rezervaciji
- mobilna ali stacionarna telefonska številka v kolikor jo uporabnik poseduje

Za točnost podatkov, ki jih vnesejo uporabniki ne odgovarjamo.

CC-line, d.o.o., Bohinj – TA Destina podatkov o uporabnikih v nobenem primeru ne bo predal nepooblaščenim osebam. Dostavni službi (npr. Pošta Slovenije in drugim) bomo zaupali le uporabnikov naslov za dostavo.

Izjemno razkritje osebnih podatkov

Podatki, ki jih CC-line, d.o.o., Bohinj – TA Destina zbira in obdeluje bodo razkriti le, če je taka obveznost določena v zakonu ali v dobri veri, da je tako ukrepanje potrebno za postopke pred sodišči ali drugimi državnimi organi ter za zaščito in uresničevanje zakonitih interesov podjetja CC-line, d.o.o., Bohinj – TA Destina.

na vrh

Hotelski opisi

Naročnik pred nakupom od družbe CC-line, d.o.o., Bohinj – TA Destina vedno prejme hotelski opis ob izbranem aranžmaju. V primeru povpraševanja preko spletnih strani www.destina.si, mu hotelski opisi na tem mestu niso na voljo. V tem primeru ima naročnik možnost samoiniciativno poiskati hotelske opise na kateremkoli drugem spletnem naslovu. Za vsebino tovrstnih opisov CC-line, d.o.o., Bohinj – TA Destina ne odgovarja.

na vrh

Zimski aranžmaji

Pomanjkanje snega ni razlog, ki bi štel za višjo silo, zato organizator in CC-line, d.o.o., Bohinj – TA Destina ravnata v primeru odpovedi potovanja s strani potnika zaradi pomanjkanja snega v skladu s splošnimi pogoji za primer potnikove odpovedi potovanja.

Navedbe v vremenskih tabelah so večletno statistično povprečje in so zgolj informativne narave, zato organizator ne odgovarja v primeru neskladja teh podatkov z dejanskim stanjem.

na vrh

Potovanje z otroki

Vsak otrok, ne glede na starost in višino morebitnih popustov, mora biti naveden na potovalnem dokumentu in mora imeti veljavne dokumente, potrebne za morebiten vstop v tuje države, kamor potuje. V primeru, da otrok ni naveden na potovalnem dokumentu oz. vavčerju za posamezni turistični aranžma ali potovanje, se šteje, da ta otrok nima pravice potovati v okviru tega turističnega aranžmaja ali potovanja.

Uradni dodatki k splošnim pogojem družbe CC-line, d.o.o., Bohinj – TA Destina

V kolikor se določeni členi v splošnih pogojih posameznega organizatorja razlikujejo od členov v splošnih pogojih Odpotuj d.o.o CC-line, d.o.o., Bohinj – TA Destina, naročnik prejme uradni dodatek in pojasnila k splošnim pogojem CC-line, d.o.o., Bohinj – TA Destina, ki se nanašajo na aranžma izbranega organizatorja. To velja pri posameznem organizatorju predvsem za časovne opredelitve potnikove odpovedi potovanja in stroške v zvezi s tem, stroške pri posameznem organizatorju v zvezi s spremembami rezervacije, ipd.

na vrh

OSTALI POGOJI POSLOVANJA TER CENE NASTANITVENIH OBJEKTOV DESTINA

V ceno je vključen najem namestitve. Posteljnina, brisače in končno čiščenje pa so navedeni v ceniku.

Novo Leto: Najem Vile Destina Bohinj in počitniške hiše za Novo Leto se obračuna minimalno 5 noči.

Prihod: vsak dan v tednu po 14:00 uri.

Odhod: do 12:00 na dan odhoda.

Kuhinjsko nišo morajo gostje zapustiti čisto. V nasprotnem primeru se zaračuna čiščenje v višini 40 €.

Rezervacije in pogoji plačila:

Rezervacija mora biti podana po faxu, elektronski pošti ali pa preko spletne strani. Plačilo 30% aranžmaja v roku 8 dni od prejetja računa potrjuje rezervacijo. Preostanek plačila do prihoda oz. ob prihodu.

Prenočevanje gostov, ki v sobi, apartmaju ali hiši niso prijavljeni in za bivanje niso plačali, ni dovoljeno.

na vrh

Oodpoved rezervacije

Gost ima pravico do povrnitve vplačane akontacije s pisno odpovedjo bivanja:

- do 30 dni pred prihodom: 90 % rezervacije

- do 21 dni pred prihodom: 60 % rezervacije

- do 14 dni pred prihodom: 40 % rezervacije

- do 8 dni pred prihodom: 20 % rezervacije

- od 7 do 1 dneva pred prihodom se vplačane akontacije ne vrača

na vrh

SPLOŠNI POGOJI PRI POSREDOVANJU NASTANITEV IN BIVANJA GOSTOV

PRIHOD GOSTOV

- Prihod je po 14.00 uri, razen ob predhodni najavi v drugem dogovorjenem času z lastnikom.

- Lastnik na podlagi osebnega dokumenta izvede prijavo gosta.

- V primeru neustrezne opreme, ki ne sodi v sobo ali apartma, naj se gost dogovori z lastnikom o načinu in stroških hrambe.

- Pri prevzemu sobe ali apartmaja z lastnikom preveri opremo in inventar, navedeno na seznamu opreme in inventar.

na vrh

 Odhod gostov

- Odhod do 10.00 ure, razen če ni z lastnikom drugače dogovorjeno.

- Pri krajših bivanjih, kot so bila prvotno dogovorjena z rezervacijo, se dnevne cene obračunajo po veljavnem ceniku.

- Ob odhodu gost z lastnikom preveri, če namestitev, oprema in pribor ustrezajo prevzetemu inventarju.

- Gost je dolžan škodo, ki je nastala v času njegovega bivanja na pohištvu, tleh, oknih, vratih, opremi ali na samem objektu in njegovi okolici (npr. vrtu, hodniku...) ustrezno nadomestiti, oziroma povrniti v denarnem znesku pred svojim odhodom.

- Storitve v zvezi z bivanjem gosta in nadomestilo za nastalo škodo plača gost lastniku.

- V primeru predčasnega odhoda, mora svoj odhod najaviti vsaj en dan pred odhodom do 10.00 ure v nasprotnem primeru se zaračuna še en dan bivanja po ceniku.

- Pri odhodu preverite vse prostore za primer pozabljenih stvari.

- V apartmajih ne puščajte nobene hrane, smeti in odpadkov, hladilnik naj bo ugasnjen, posoda pomita in zložena v omarice.

na vrh

Rezervacijski pogoji

Ob pismeni potrditvi rezervacije je potrebno vplačilo 30 % celotnega zneska predvidenega bivanja. Način plačila je možen v gotovini ali z nakazilom.

Rezervacija je zagotovljena po prejetem plačilu akontacije in pismenem potrdilu s strani CC-line, d.o.o., Bohinj – TA Destina.

Za nekatere primere najema ali rezervacije, se lahko dogovorijo in veljajo drugačni pogoji bivanja, kot so navedeni v teh splošnih obvestilih in pogojih bivanja.

Prenočevanje gostov, ki v sobi ali apartmaju niso prijavljeni in za bivanje niso plačali, ni dovoljeno.

na vrh

Odpoved rezervacije potovanj

Gost ima pravico do povrnitve vplačane akontacije s pisno odpovedjo bivanja po splošnih pogojih organizatorja, ki jih gost prejme ob rezervaciji.


Pri organizaciji potovanja na Bali - program, pa so pogoji odpovedi določeni naslednji:

- do 30 dni pred prihodom: 90 % rezervacije

- do 20 dni pred prihodom se vplačane akontacije ne vrača

Za nekatere primere odpovedi rezervacije veljajo drugačni pogoji za povračilo akontacije (npr. bolezen, višja sila,...).

na vrh

Reklamacije in pritožbe

Gost mora nepravilnosti, oziroma pomanjkljivosti grajati na kraju samem pri lastniku namestitev ali v poslovalnici TA Destina v istem dnevu, ko ugotovi nepravilnost.

V primeru, da bi bila po vsebini sodeč reklamacija lahko rešena na kraju samem (npr. pomanjkanje čistoče, opreme, lege,...), gost pa o nepravilnostih ni obvestil zgoraj navedenih oseb, se šteje, da se je gost s tako opravljeno storitvijo strinjal.

Pisno reklamacijo lahko gost vloži najkasneje v roku osmih dni po končanem bivanju. Reklamacija mora biti utemeljena, z ustreznimi dokazi ali potrdilom, poslana na naslov:

CC-line, d.o.o., Bohinj – TA Destina, Prečna ulica 1b, 4264 Bohinjska Bistrica.

na vrh

Ostali pogoji bivanja

 Goste prosimo, da upoštevajo naslednja pravila:

- V apartmajih ne sme prenočevati več oseb, kot jih je prijavljenih.

- Obiskovalci so dovoljeni v soglasju z lastnikom.

- Domače živali so dovoljene v soglasju z lastnikom.

- Skrbno ravnajte z inventarjem in opremo, ugašajte luči in zapirajte armature.

- Ob odhodu iz sobe ali apartmaja je priporočeno zakleniti vhodna vrata, ali se ravnati nasvetu lastnika. Za krajo osebnih stvari ne nosimo odgovornosti.

- Spoštujte druge goste in se do njih obnašajte, kot bi si želeli, da se oni do vas.

- S svojim ravnanjem ne motite reda, miru in spoštujte navedena pravila, še zlasti v nočnih urah (od 22.00 do 06.00) in v času popoldanskega počitka (od 15.00 do 17.00).

na vrh

Končna določila

V primeru spora med strankami je za vse spore pristojno okrajno sodišče v Radovljici.

V vseh cenah iz ponudbe organizatorjev na spletnih straneh in v poslovalnici CC-line, d.o.o., Bohinj – TA Destina je že vključen davek na dodano vrednost.

na vrh

Bohinjska Bistrica, 1.3.2011